Grzegorz Płonka - sesja nagraniowa do płyty z pieśniami śląskimi

KATOWICE, POLSKA - POLSKIE RADIO KATOWICE - STUDIO KONCERTOWE

Sesja nagraniowa do płyty Grzegorza Płonki z pieśniami śląskimi ze zbioru Juliusa rogera

Prezentujemy Państwu fotorelację z sesji nagraniowej do najnowszej płyty Grzegorza Płonki. Na płycie znajduje się 13 pieśni z regionu śląskiego wybranych ze zbioru wydanego przez Juliusa Rogera w 1863 r.

Wśród pieśni znajdują się również utwory będące twórczą inspiracją dla Georga Philippa Telemanna po pobycie w Pszczynie.


Zespół w składzie:

Grzegorz Płonka - śpiew
Kwartet Altra Volta - Jacek Dzwonowski, Leszek Sojka, Aleksandra Marko-Lech, Michał Lech
Perkusjonalia - Tomasz Drozdek

Aranżacje utworów - Grażyna Dzwonowska i Jacek Dzwonowski
Realizacja - Krzysztof Kurek


Dziękujemy Grzegorzowi Płonce oraz Regionalnemu Instytutowi Kultury za zaproszenie do projektu oraz Radio Katowice za gościnę.