Grzegorz Płonka - sesja nagraniowa do płyty z pieśniami śląskimi

pieśni ze zbioru ze zbioru juliusa rogera

Grzegorz Płonka - sesja nagraniowa do płyty z pieśniami śląskimi

Polskie Radio Katowice - fotorelacja z sesji nagraniowej do najnowszej płyty Grzegorza Płonki. Na płycie znajdzie się 13 pieśni z regionu śląskiego wybranych ze zbioru wydanego przez Juliusa Rogera w 1863 r.

Wśród pieśni znajdują się również utwory będące twórczą inspiracją dla Georga Philippa Telemanna po pobycie w Pszczynie.


Zespół w składzie:

Grzegorz Płonka - śpiew
Kwartet Altra Volta - Jacek Dzwonowski, Leszek Sojka, Aleksandra Marko-Lech, Michał Lech
Perkusjonalia - Tomasz Drozdek

Aranżacje utworów - Grażyna Dzwonowska i Jacek Dzwonowski.
Realizacja - Krzysztof Kurek

Dziękujemy Grzegorzowi Płonce oraz Regionalnemu Instytutowi Kultury za zaproszenie do projektu oraz Radio Katowice za gościnę.