Nagroda Prezydenta Miasta Chorzów

CHORZÓW, POLSKA - CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW W DZIEDZINIE KULTURY ZA ROK 2018 W KATEGORII OSIĄGNIĘĆ TWÓRCZYCH

Z wielką przyjemnością informujemy wszystkich naszych fanów, że właśnie dziś, 13-go października, nasz zespół - kwartet smyczkowy Altra Volta został laureatem nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury za 2018 rok w kategorii osiągnięć twórczych. To wspaniale wyróżnienie zbiega się z jubileuszem 20-lecia wspólnego, kwartetowego koncertowania.


Pragniemy serdecznie podziękować Prezydentowi Miasta Chorzów - panu Andrzejowi Kotali oraz wszystkim radnym za to niezwykłe wyróżnienie.


Dziękujemy również wszystkim pracownikom chorzowskiego Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, w szczególności panu Rafałowi Zarembie oraz pani Beacie Kaczmarek.